Informácie pre zamestnávateľov

Sprostredkovanie zamestnancov

Dočasné pridelenie zamestnancov za účelom trvalého zamestnania

Naša agentúra zamestná vybraného pracovníka na trojmesačnú skúšobnú dobu, počas ktorej prevezmeme všetky potrebné pracovno- právne úkony. Pracovník vykonáva prácu vo Vašej spoločnosti. Ak ste spokojný s jeho pracovnými výsledkami, môžete ho po uplynutí skúšobnej doby zamestnať na trvalý pracovný pomer, čím sa skúšobná doba predĺži na šest mesiacov. V rámci tejto služby má Vaša spoločnosť vytvorený priestor a čas na posúdenie schopností a pracovných kvalít kandidáta.

Vyhľadáme, vyberieme a sprostredkujeme pracovníkov podľa Vašich požiadaviek. Uskutočňujeme prvé rozhovory, pri ktorých využívame systematicky cielené oslovovanie, otázky i pred výber kandidátov pričom zachovávame najvyššie kvalitatívne štandardy na základe Vašich požadovaných špecifikácií. Vytvárame tým užší výber najvhodnejších kandidátov, čím nestrácate čas ani peniaze.

Personálny leasing

Dočasné pridelenie zamestnancov - dlhodobo alebo na krátky čas Vám prepožičiame pracovníka našej agentúry pri pracovných návaloch alebo výpadku zamestnancov Vašej firmy (dovolenka, choroba a pod.). Po presnom určení Vašich požiadaviek Vám vyhľadáme resp. poskytneme personál, ktorý bude pre Vás vhodný. Naša agentúra prevezme všetky potrebné pracovno- - právne úkony, personálnu I mzdovú agendu voči zamestnancovi a garantuje v opodstatnenom prípade náhradu pracovníka. Pracovný pomer sa uzatvára podľa Zákonníku práce a našej Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov. O presných podmienkach Vás rád informuje náš zákaznícky servis. Šetríme tým Váš čas a odbremeníme Vás od akýchkoľvek starostí a záťaže spojených s komplikovaným riešením vzniknutej personálnej situácie.