Firma bola založená v roku 2012. Serióznou prácou, kvalitou výroby a služieb získava firma na trhu dobré postavenie čo vyžiadalo rozširovať aj činnosť mimo Slovenska. Táto požiadavka dala podnet na rozvoj personálneho leasingu. Dočasné prideľovanie zamestnancov našej firmy našlo uplatnenie vo viacerých významných podnikoch doma aj v zahraničí.